Skip to main content

Bibrazioen analisia


  • ANÁLISIS DE VIBRACIONES

Azelerometro tridimentsionalaren bidez bibrazioak aztertzen ditugu

Bibrazio neurriak aplikatzea zarataren ebaluazioan eta kontrolean beste esparru bat da, eta araudiek ere muga balioak ezartzen dituzte.

Tren pasagune batetik edo obrak egiten hari diren tokietatik gertu dauden guneetan, batez ere lurrean inpaktua duten obrak egiten ari direnean, hala nola lur mugimenduak edo eraikinen zimendapenak, bibrazio horiek aztertu beharko dira, hala nola eraikin berrien kasuan, trenbide sare batetik 75 metro baino gutxiagora daudenean, edo egitura bidezko transmisioak sortzen dituzten instalazioak kontrolatzeko azterketa espezifikoak egiten direnean, horien egokitzapena egiaztatu behar dira. 

Gure laborategiak ebaluazioetarako behar diren ekipamendua eta metodologia ditu, Zaratari buruzko azaroaren 17ko 37/2003 Legea garatzen duen urriaren 19ko 1367/2007 Errege Dekretuak ezarritako baldintzen arabera, zonifikazio akustikoari, kalitate helburuei eta emisio akustikoei dagokienez.

Gure talde teknikoa zure eskura dago